top of page
Maria Johanson yoga koncept (16)_edited.png

Bliss by Maria

INSPIRATION & TANKAR

EN INRE RESA FÖR EN YTTRE HÅLLBAR VÄRLD

I en alltmer stressad värld, med stora utmaningar, blir besluten som fattas ofta därefter. De blir både förhastade och mindre långsiktigt hållbara.


Stress skapar tunnelseende och effekten blir ett agerande som blir mer egoistiskt, vilket i sin tur leder till felprioriteringar och sämre riskbedömningar. Besluten blir både kortsiktigare och snävare i sådana situationer.


Jag tror att många kan känna igen sig beskrivningen ovan.


Studier inom Neurovetenskap bekräftar att vi i sådana situationer ofta tar de mindre socialt hållbara och långsiktiga besluten . Resultatet av sådana beslut märks tyvärr allt tydligare i världen idag.


Nu visar ny ,spännande forskning det som gammal visdom vetat sedan årtusenden. Meditation skapar den förändring hos oss själva som vi vet måste till för att skapa den förändring som nu mer än någonsin behövs.


Dessutom utvecklas våra personliga färdigheter genom meditation.


Att meditera ger effekter som ökad kognitiv flexibilitet, ökad koncentration, bättre känslohantering för att bara nämna några . Det leder i sin tur vidare till att vi utvecklar beteenden som medför större medkänsla och omsorg om andra. Genom att meditera aktiveras hormon som gör oss lugna och kan leda oss förbi stress.


Vi människor kan själva påverka våra beteenden och träna upp gynnsamma karaktärsdrag som ärlighet, öppenhet, tolerans, självdistansiering och engagemang för rättvisa. Förmågor som i sin tur hjälper oss att handla och agera mer ansvarsfullt, medkännande och hållbart.

VI kan alla bli mer medvetna om våra möjligheter att påverka för bättre beslutsfattande, både hos oss själva och hos andra.'


Tänk om 2023 kunde bli året då vi får se samtliga riksdagsledamöter sitta helt stilla mediterandes på sina platser innan de fattar viktiga beslut?

I stället för att lyssna på yttre påtryckningar så väljer de att lyssna inåt.

Visst skulle det vara både spännande och fantastiskt!

Jag är helt övertygad om att besluten då både skulle bli mer rättvisa, hållbara och långsiktiga än de som tas i dag.


Att meditera innebär att sakta ner vår yttre resa och sedan påbörja den inre resan. Det är också en livslång relation med vår inre röst. Det är en resa som rengör sinnet, hjälper att släppa tanken och samtidigt finna den punkt, djupt inuti som är helt stilla.


Meditation är faktiskt en naturlig del i de flesta kulturer och även religioner. Det är bara i väst vi tryckt undan förmågan. Att meditera är själva essensen i våra liv. Det handlar om att ge oss själva den plats vi behöver för att kunna möta oss själva.

Det är en ständig process som börjar djupt inifrån oss själva och bara breder ut sig utan slut.

Att meditera skapar en inre resa , en egen personlig utveckling i en värld som är i skriande behov av att vi alla förstår på djupet för att kunna agera hållbart och långsiktigt.

Meditation gör oss alla till en bättre version av oss själva.


Min innerliga önskan är därför att du, genom meditation, låter 2023 bli starten på din inre resa. En resa mot en ny, rättvis och hållbar framtid för både människor, djur och natur. Behöver du hjälp för att komma i gång med din meditation finns jag här för dig.bottom of page